Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

1. Подаване на данъчни декларации по електронен път

Подписването с квалифициран електронен подпис (КЕП)

на данъчните декларации при подаването им по електронен път е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
 


Подаването на данъчни декларации по електронен път към Община Хасково, може да се извърши чрез:

  • официална електронна поща на Общинска Данъчна Дирекция: odd@haskovo.bg
  • Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Министерството на електронното управление (МЕУ)

 

Адрес и телефон за справка:

гр. Хасково, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2

тел.: 038/ 603 478

 

ДЕКЛАРАЦИИ
 

1. Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)​ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея​     

     Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

     Образец на Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


2. Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg                                                                                            


3. Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 27 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


4. Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg 


5. Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


6. Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона
      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


7. Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


8. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 61н от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


9. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


10. Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 61х от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


11. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежавано куче

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 117 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


12. Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 71 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


13. Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци на база заявено количество съдове (контейнери)

      Образец на Декларация за определяне на ТБОако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


14. Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


15. Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


16. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Искане за отписване на публични общински вземанияако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg


17. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

      Подаване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

      Образец на Искане за прихващане или възстановяванеако желаете да я подадете чрез електронна поща: odd@haskovo.bg

 

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!