Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 73 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 73

  1. Дава съгласие Община Хасково да участва като партньор в проектно предложение „Изграждане на капацитет за сформиране на Местна инициативна рибарска група Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово (МИРГ – Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово ) и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ – Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово”, като дава съгласие Община Стамболово, Водещ партньор, да подаде проектното предложение в ИСУН;
  2. Дава съгласие Станислав Насков Дечев, Кмет на Община Хасково, да сключи Споразумение за партньорство с Община Стамболово – Водещ партньор и Община – партньори по проекта и да предприеме необходимите административни действия за учредяване на МИРГ – Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/   

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!