Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 70 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 70

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл.150, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на община Хасково да издаде заповед за разрешаване изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Улица“ в ПИ 77195.31.27 по КК на гр. Хасково, собственост на община Хасково, включващ:

  1. подробен устройствен план: план за улична регулация на ПИ 77195.31.27 по КК на гр. Хасково;
  2. инвестиционен проект за строеж: „Улица“ в ПИ 77195.31.27 по КК на гр. Хасково

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/  

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!