Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 7 от 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 7
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси във връзка с Решение на Министерски съвет № 70/27.01.2023 г. за бюджетната процедура за 2023 г. и Указание БЮ № 4/01.09.2023 г. на Министерство на финансите за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2024- 2026 г.

  1. Приема Приложение № 8 «Прогноза за периода 2023- 2026 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности»- Етап II.
  2. Приема Приложение № 1 «Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи  за периода 2023- 2024 г.»- Етап II.
  3. Приема Приложение № 6 г «Прогноза за за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024- 2026 г.»- Етап II.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!