Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 68 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 68

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за улична регулация при условията на чл.16а от ЗУТ в кв.1024, жр.р. „Кенана“, гр. Хасково, като се проектира задънена улица с ширина 3.5м.и осигуряване на достъп и лице за бъдещо урегулиране на ПИ 77195.702.218, ПИ 77195.702.217 и  ПИ 77195.702.230 по КК на гр. Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/ 

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!