Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 67 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 67

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково:

  1. Дава съгласие за изработване на схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за техническата инфраструктура – водопровод  за присъедниняването на поземлен имот 77195.186.45 по КК  на  гр. Хасково към водопроводната мрежа на гр. Хасково.
  2.  одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.186.45 по КК на гр. Хасково и схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за техническата инфраструктура – водопровод, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за жилищни нужди».

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!