Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 65 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 65

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №77195.186.30 по КК на гр. Хасково, м. «Казан топра» и план - схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по части електрическа и Вик с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за ниско жилишно строителство».

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/                 

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!