Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 60 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 60

1.На основание чл.21, ал.1, т.8, и ал.2 от ЗМСМА чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството, във връзка чл.39, ал.2 и 3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване върху 2 /два/ дка от имот частна общинска собственост с идентификатор: 12382.15.86 с площ – 1047,746 дка с НТП – Широколистна гора, в землището на село Въгларово, община Хасково, област Хасково, категория VII на  Слави  Георгиев, за срок от 10 /десет/години, срещу цена от Х лева, годишен наем.

2.Възлага на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредяване право на ползване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/                 

 

Последна промяна: 21 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!