Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 56 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 56

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка чл.21. ал.2 и във връзка с изискванията на процедура BG05SFPR002-2.006, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и Условията за кандидатстване и партньорство:

  1.  Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да установи партньорски взаимоотношения с Агенция за социално подпомагане (АСП);
  2.  Общински съвет - Хасково дава съгласие за предприемане на действия за продължаване и развитие на предоставянето на социална услуга „Приемна грижа“ в установено партньорство с АСП, като делегира право на Кмета на Община Хасково да подпише Споразумение за партньорство с АСП по проекта и Споразумение за средствата, предоставяни от републикансия бюджет;
  3.  Възлага на кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1 и т.2 от настоящото решение;
  4.  На основание чл.60, ал.1 и ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/                 

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!