Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 55 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 55

На основание чл.21, ал.1, т.8. и т.23 и ал.2, във връзка с чл.59, ал.1 и ал.2, т.6 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, и съгласно насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, Общински съвет – Хасково реши:

  1. Одобрява приложения проект на споразумение за партньорство.
  2. Дава съгласие Кметът на Община Хасково да сключи споразумения със Сдруженията на собствениците – крайни получатели, които са подали Заявление за участие в процедурата, ведно с всички документи към него, отговарят на  условията за допустимост по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП II“.
  3. Възлага на кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по подготовка, изготвяне и кандидатстване с проектно предложение в информационната система на Механизъм за възстановяване и устойчивост.
  4. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет - Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!