Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 50 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 50

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

     1. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с НТП - за улица с о.т. 289 и о.т. 270 (ул. Голодейски) по плана на с.Конуш, кв.16 от 12,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

     2. Дава съгласие да се придадат 12,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с НТП - за улица с о.т. 289 и о.т. 270 (ул. Голодейски) по плана на с. Конуш, кв.16 към Урегулиран Поземлен имот II-181 по плана на с. Конуш, кв.16

      3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор със Златко Латунов и Бояна Димитрова за прехвърляне в собственост на частта от 12,00 кв.м. от  Поземлен имот с НТП - за улица с о.т. 289 и о.т. 270 (ул. Голодейски) по плана на с. Конуш, кв.16 при цена Х лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/

Последна промяна: 21 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!