Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 49 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 49

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

        1. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.481 с НТП /за второстепенна улица/ по КК на гр. Хасково от 2,86 кв.м. площ от публична в частна общинска собственост.

        2. Дава съгласие да се придадат 2,86 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.705.481 с НТП (за второстепенна улица) към Поземлен имот с идентификатор 77195.705.180 по КК на гр. Хасково.

        3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор със Свилен Анастасов, за прехвърляне в собственост  на частта от 2,86 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.705.481 с НТП (за второстепенна улица) по КК на гр. Хасково при цена Х лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/   

Последна промяна: 21 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!