Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 48 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 48

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

1. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.496 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 346 и о.т. 347) по КК на гр. Хасково от 18,85 кв.м. площ от публична в частна общинска собственост.

2. Дава съгласие да се придадат 18,85 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.706.496 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 346 и о.т. 347) към Поземлен имот с идентификатор 77195.705.386 по КК на гр. Хасково.

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Делчо Делчев, за прехвърляне в собственост на частта от 18,85 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.496 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 346 и о.т. 347) по КК на гр. Хасково при цена Х лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/ 

Последна промяна: 21 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!