Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 47 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 47

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет – Хасково:

  1. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.404 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 153 и о.т. 152) по КК на гр. Хасково от 4,00 кв.м. площ от публична в частна общинска собственост.
  2. Дава съгласие да се придадат 4,00 кв.м. площ от общински

       Поземлен имот с идентификатор 77195.706.404 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 153 и о.т. 152) към Поземлен имот с идентификатор 77195.706.92 по КК на гр.Хасково.

  1. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Кичка Канева, за прехвърляне в собственост на частта от 4,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.404 с НТП „за второстепенна улица“ (улица с о.т. 153 и о.т. 152) по КК на гр. Хасково при цена Х лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/    

Последна промяна: 21 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!