Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 44 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 44

1.На основание чл.146 от Търговския закон, чл.37 от Закона за счетоводството,  чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково ИЗБИРА регистриран одитор № 0864 - Катерина Шопова чрез „Одитон“ ЕООД, ЕИК 206378980, гр. София, ул.„Княз Борис I“ № 99, ет.2, офис 3, с Диплома №0864 от 22.12.2020 г. издадена от Институт на дипломираните експерт-счетоводители, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

2. Възлага на управителя на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр. Хасково да подпише договор с избрания регистриран одитор Катерина Красимирова Шопова чрез „Одитон“ ЕООД, ЕИК 206378980 за извършване на задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:  /Таня Захариева/

                

 

Последна промяна: 21 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!