Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №4 от 1.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ №2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 01.12.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 4

На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково определя числеността и поименния състав на Постоянните комисии на Общински съвет – Хасково, както следва:

1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:

Председател:          Иван Величков Минев

Секретар:               Исмаил Себахтин Исмаил

Членове:                Веселина Тенчева Иванова

                                Камен Георгиев Тодоров

                                Шенол Фикрет Вели

                                Димитър Георгиев Траянов

                                Тонка Динкова Атанасова

                                Велина Грозева Недева

                                Тянка Тодева Дякова

   

        2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:

Председател:          Делян Димчев Делчев

Секретар:               Сание Рамадан Иса

Членове:                 Нина Вълкова Иванова

                                Ина Вескова Георгиева

                                Георги Иванов Иванов

                                Мартин Георгиев Узунов

                                Румен Людмилов Стоянов

                       

3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:

Председател:          Евгения Даниелова Ангелова

Секретар:                Исмаил Себахтин Исмаил

Членове:                 Цвети Илиев Лалов

                                Светослава Николова Стоянова

                                Ясен Митков Колев

                                Даниел Руменов Гаргов

                                Йозджан Расим Мехмед                    

 

4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:

Председател:          Сунай Мустафов Алиев

Секретар:                Димитър Георгиев Траянов

Членове:                 Иван Петков Иванов

                                Шенол Фикрет Вели

                                Георги Иванов Иванов

                                Валентин Йорданов Маринов

                                Пламен Тихомиров Пейков

 

5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:

Председател:          Сание Рамадан Иса

Секретар:                Светослава Николова Стоянова

Членове:                 Румен Людмилов Стоянов

                                Марин Димитров Райчев

                                Здравко Стефанов Узунов

                                Тянка Тодева Дякова

                                Сениха Ерхан Неждет

 

6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:

Председател:          Айхан Иляз Енвер

Секретар:                Тонка Динкова Атанасова

Членове:                 Пламен Тихомиров Пейков

                                Таня Делчева Живакова

        Мартин Георгиев Узунов

        Йозджан Расим Мехмед

        Велина Грозева Недева

 

7.Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 7 членове

Председател:          Деян Янков Янев

Секретар:                Иван Величков Минев

Членове:                  Атанас Емилов Асенов

                                 Росен Йосифов Атанасов

                                 Атанас Петров Атанасов

                                Таня Делчева Живакова

                                Милена Недкова Налбантова - Божилова

 

8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:

Председател:          Здравко Стефанов Узунов

Секретар:                Гюнер Гюнай Зейнал

Членове:                 Тодор Савов Савов

                                Атанас Кръстев Кръстев

                                Димитър Георгиев Траянов

                                Милена Недкова Налбантова - Божилова

                                Атанас Емилов Асенов

 

9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 7 членове:

Председател:         Нина Вълкова Иванова

Секретар:               Росен Йосифов Атанасов

Членове:                 Атанас Петров Атанасов

                                Веселина Тенчева Иванова

                                Сунай Мустафов Алиев

                                Атанас Емилов Асенов

                                Камен Георгиев Тодоров

 

10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:

Председател:          Веселина Тенчева Иванова

Секретар:               Сениха Ерхан Неждет

Членове:                 Иван Петков Иванов

                                Ина Вескова Георгиева

                                Гюнер Гюнай Зейнал

                                Евгения Даниелова Ангелова

                                Златко Радинов Марчев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                      /Таня Захариева/

Последна промяна: 20 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!