Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 30 от 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 30

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково:

  1. Изключва от обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“ социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, считано от 01.01.2024 г.
  2. Допълва обхвата на второстепенен разпоредител „Център за обществена подкрепа“, със социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, считано от 01.01.2024 г.
  3. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.
  4. Трудовите правоотношения с работещите в Преходно жилище да бъдат уредени по чл.123 от КТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!