Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 22 от 22.12.2023 г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 22
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 16а от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за улична регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 77195.702.370, 77195.702.369 и 77195.702.536 по КК на гр. Хасково. С проекта да се проектира улица-тупик, съгласно предложения графичен вариант.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!