Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 18 от 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.
 

РЕШЕНИЕ № 18
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.14 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково реши:

1. Освобождава Албен Събков Манджуков като управител на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД –  гр.Хасково.

2. Утвърждава предложението на Комисията, избрана с Решение № 901 от 28.04.2023 г. на Общински съвет – Хасково и избира за управител на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково Албен Събков Манджуков.

3. Месечното възнаграждение на управителя се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителя, обективирана в Приложение №1 към раздел V, т. 9 от Договора за управление /част от документите по конкурсната процедура/ и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. Стойността на една бална единица е равна на 450 лв. При промяна на минималната работна заплата за страната стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ.

4. На основание чл.11, т.1 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на Община Хасково да подпише договор за възлагане управлението на търговското дружество с избрания управител.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!