Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 16 от 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 16
 

Общински съвет - Хасково, на основание чл.5, ал.16 от ПМС 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано от 10.11.2023 г.:

I.Определя размера на индивидуалната основна месечна заплата на Кмета на община Хасково – в размер на 53 % от максимално определения размер, съгласно чл.5 ал.16 от Постановление №67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

II.Определя размера на индивидуалните основани месечни заплати на кметовете на кметства, както следва:

Длъжност

Възнаграждение в лв.

1.

Кмет на село Александрово

1 590

2.

Кмет на село Брягово

1 590

3.

Кмет на село Войводово

1 650

4.

Кмет на село Въгларово

1 590

5.

Кмет на село Гарваново

1 590

6.

Кмет на село Големанци

1 590

7.

Кмет на село Горно Войводино

1 590

8.

Кмет на село Гълъбец

1 590

9.

Кмет на село Динево

1 590

10.

Кмет на село Долно Войводино

1 590

11.

Кмет на село Долно Големанци

1 590

12.

Кмет на село Елена

1 590

13.

Кмет на село Зорница

1 590

14.

Кмет на село Клокотница

1 590

15.

Кмет на село Книжовник

1 590

16.

Кмет на село Козлец

1 590

17.

Кмет на село Конуш

1 590

18.

Кмет на село Корен

1 590

19.

Кмет на село Криво поле

1 590

20.

Кмет на село Манастир

1 590

21.

Кмет на село Мандра

1 590

22.

Кмет на село Малево

1 650

23.

Кмет на село Маслиново

1 590

24.

Кмет на село Николово

1 590

25.

Кмет на село Нова Надежда

1 590

26.

Кмет на село Орлово

1 590

27.

Кмет на село Подкрепа

1 590

28.

Кмет на село Родопи

1 590

29.

Кмет на село Стамболийски

1 590

30.

Кмет на село Стойково

1 590

31.

Кмет на село Текето

1 590

32.

Кмет на село Тракиец

1 590

33.

Кмет на село Узунджово

1 650

34.

Кмет на село Широка поляна

1 590

III.Упълномощава кмета на общината да определя допълнителните трудови възнаграждения на кметовете на кметства съгласно действащата нормативна уредба и Вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Хасково.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!