Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 12 от 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 12

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промени по бюджета на Община Хасково за 2023 г., както следва:

        1. Приема коригиран Разчет за финансиране на капиталовите разходи по източници и по обекти на Община Хасково за 2023 г. съгласно Приложение № 1, както следва:
 

Параграфи

Било

Става

Разлика лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

7 120 674

6 866 104

-254 570

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

15 692 345

15 689 925

-2 420

3.

§53-00 Придобиване на НМА

510 200

489 878

-20 322

4.

§54-00 Придобиване на земя

50 000

50 000

-

5.

§55-00 Капиталови трансфери

0

0

-

 

Общо по бюджета за 2023 г.

23 373 219

23 095 907

-277 312

 

        2. Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2023г. в посока на увеличение по приходите и по разходите в размер на 419 266 лв. съгласно Приложение № 2.

        3. Възлага на кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета.

        4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!