Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №997 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №997

 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково:

1.Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково“ по процедура за директно предоставяне на БФП № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на ПОС 2021-2027.

2.Получените приходи от предаването на подменените стари отоплителни уреди за последващо третиране да се изразходват целево за зелени мерки, включени в Общинската програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково, за което Кмета на община Хасково ще информира своевременно Общински съвет Хасково.

3.Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!