Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №991 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №991

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси във връзка с Решение на Министерски съвет № 70/27.01.2023 г. за бюджетната процедура за 2023 г. и Указание БЮ № 1/10.03.2023 г. на Министерство на финансите за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2024- 2026 г., Общински съвет - Хасково:

Приема съгласно Приложение №8 «Прогноза за периода 2023- 2026 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности».

Приема съгласно Приложение №1 «Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2023- 2024 г.».

Приема съгласно Приложение №6 г «Прогноза за за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024- 2026 г.».

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!