Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №975 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №975

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.16 а от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация в обхвата на Поземлен имот №77195.702.519 по КК на гр.Хасково. Собственикът на имота има инициатива да проектира два броя УПИ в поземления имот. За да се осигури достъп до вътрешния УПИ се проектира улица-тупик в условията на чл.16 а от ЗУТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!