Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №973 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №973

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за регулация на УПИ I, кв.737 по плана на гр.Хасково, съгласно което южната регулационна граница на УПИ I, кв.737 да се постави по съществуващата имотна граница между ПИ 77195.741.85 и ПИ 77195.741.75 по КК на гр.Хасково.

Вследствие на това изменение да се измени уличната регулация, като ПИ 77195.741.75 по КК на гр.Хасково се урегулира в улица, съобразена с начина му на трайно ползване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!