Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №972 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №972

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 77195.456.23 по КК на гр.Хасково, м. „Идимирли“ и план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларен план по част електрическа с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за производствени и складови дейности“, т.е. ФЕЦ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!