Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №969 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №969

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 68692.32.591 по КК на с.Стамболийски, община Хасково, м. „Под шосето“ и схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове за прилежащата към имота техническа инфраструктура с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за производствени и складови дейности“, т.е. за производство на електроенергия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!