Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №967 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №967

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗ, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за смяна предназначението на ПИ 12382.39.29 от „пасище“ в „за обществено и делово обслужване – за параклис“ и включването му в строителните граници на с.Въгларово. Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца.

На основание чл.29а от ЗОЗЗ, Общински съвет - Хасково възлага на кмета на община Хасково да проведе процедура по смяна предназначението на земята и включването й в строителните граници на с.Въгларово.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!