Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №966 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №966

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал.1, ал.4 и ал.7 от Закона за горите и във връзка с чл.7, ал. 3 и чл.63, ал.1, ал.5, ал. 6, ал.7 и чл.83, ал.4 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, Общински съвет – Хасково реши:

С цел определяне на изпълнител на услугата по изработване по одобрено Задание на нов Горскостопански план за периода 2024-2033г. за горските територии, собственост на Община Хасково, в териториалния обхват на ОП „Общинско лесничейство“, Хасково, да бъде обявена обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на Решението на Общински съвет – Хасково по горната точка 1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!