Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №962 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №962

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1.Дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление имот – частна общинска собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Хасково“ ЕООД за срок от 10 /десет/ години, представляващ:

Част от осеметажна масивна сграда с идентификатор 77195.518.515.1 /стар №77195.518.192.1/ по Кадастралната карта на гр.Хасково, със ЗП 873 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 77195.518.515 /стар №77195.518.192/ гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул.„Болярска“ №2, а именно:

-2/3 от I-ви етаж, целият с площ 873,00 кв.м. и централен южен вход на сградата;

-Втори етаж целият с площ 873,00 кв.м., за съвместно управление със „Специализирана болница за активно лечение по онкология- Хасково“ЕООД.

-Трети етаж, целия с площ 873,00 кв.м. и главен източен вход;

-Две стаи от осми етаж, целия с площ от 873,00 кв.м. и централен южен вход на сградата.

Дружеството заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно управление.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!