Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №961 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №961

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.70, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково:

1. Отменя свое Решение №854 от 17.03.2023 год.

2. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот– частна общинска собственост, представляващ: помещения, находящи се в гр. Хасково, ул.“Ивайло“№ 1, ет. 4, стая №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11 и 12 - имот с идентификатор № 77195.724.13.2.7 по КККР на гр.Хасково на Съюз на слепите в България за създаване на Комплекс за социални услуги за хора със зрителни увреждания на територията на Община Хасково, със срок на ползване – 10 (десет) години.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!