Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №960 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №960

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.70, ал.1 и от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1.Предоставя безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: Помещение с площ 17,00 кв.м. находящо се в едноетажна сграда на ул.“Екзарх Йосиф“№4, гр.Хасково, с идентификатор №77195.715.338.1 на Сдружение „Диабет 2012” - гр.Хасково, със срок на ползване – 5 (пет) години.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!