Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №958 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №958

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и  ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ,  Общински съвет -  Хасково открива процедура за отчуждаване на следният частен имот:

Част от поземлен имот с идентификатор 77195.703.45 по КК на гр.Хасково,  целият с  площ от 820,00 кв.м., площ за отчуждаване 13,00 кв.м. Имотът е собственост на Янчо Караславов и Станка Караславова при цена 220,36 лв. 

Определя начин на обезщетение на собственика – парично. 

Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация  чрез новопроектирана улица с идентификатор №77195.703.6(о.т. 343, о.т. 344) по КК на гр.Хасково),  находяща се в ж.р.“Кенана“, гр.Хасково, Община Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!