Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №951 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №951

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.48, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 77195.714.64 по КК на гр. Хасково, целият с площ 514,00 кв.м. се продава на Петя Петкова от гр.Хасково, за сумата от 51 400,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!