Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №942 от 26.05.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №942

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за проектиране на пътна връзка за осигуряване достъп до ПИ 77195.334.16 върху част от ПИ 77195.334.29 с НТП „за друг вид водно течение“ и ПИ 77195.334.30 с НТП „пасище“, двата собственост на община Хасково.

Във връзка с изграждането на пътната връзка, на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за определяне на трасе и смяна предназначението на част от ПИ 77195.334.30 за неземеделски нужди.

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 26 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!