Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №941 от 26.05.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №941

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за:

- Определяне на площадка или трасе за изграждане на техническа инфраструктура през полски пътища, публична собственост на община Хасково, за нуждите на физически и юридически лица.

- Изработване на подробен устройствен план и промяна на предназначението на полски пътища, публична собственост на община Хасково, за сметка на физически и юридически лица, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура.

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 26 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!