Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №940 от 26.05.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №940

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за регулация на УПИ VII „за фурна“, кв.13 по плана на с.Родопи. Изменението се изразява в проектиране на вътрешните регулационни линии по имотни граници и промяна предназначението на имота от „за фурна“ в „за параклис“.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ за УПИ VII „за фурна“, кв.13 по плана на с.Родопи, да се изработи план за застрояване. С плана да се предвидят линии на застрояване и градоустройствени показатели, съответстващи на новото предназначение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 26 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!