Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №939 от 26.05.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №939

 

На основание чл.21 , ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ, Общински съвет - Хасково открива процедура за отчуждаване на следният частен имот:

1.Част от поземлен имот с идентификатор 77195.702.226 по КК на гр.Хасково, целият с площ от 942,00 кв.м., площ за отчуждаване 7,00 кв.м., имотът е собственост на Тодор  Христов при цена 155,00 лв.

Определя начин на обезщетение на собственика – парично. Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация чрез новопроектирана улица с идентификатор №77195.702.1 (о.т.187 до о.т.189) по КК на гр.Хасково), находяща се в ж.р.“Кенана“, гр.Хасково, Община Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 26 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!