Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №938 от 26.05.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №938

 

1. На основание чл.17, ал.1, т. 4, чл. 21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.10, ал.1, т.21 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково дава съгласието си Управителят на „ДКЦ I – Хасково“ ЕООД - гр.Хасково да участва в учредяване на Национално сдружение на изпълнителите на СИМП (специализирана извънболнична медицинска помощ) – юридическо лице с нестопанска цел.

2. Упълномощава управителя на „ДКЦ I – Хасково“ ЕООД - гр.Хасково да предприеме необходимите действия за изпълнение на т.1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 26 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!