Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №937 от 26.05.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №937

 

На основание чл.21, ал.1, т.8. и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и съгласно насоките за кандидатстване за финансова подкрепа от ПВУ BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“, Общински съвет – Хасково реши:

1.Дава съгласие Община Хасково да участва като партньор на ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр.Хасково, в предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ за изпълнение на инвестиции от Механизма за възстановяване и устойчивост.

2.Декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост и предназначението на сградата, обект на интервенция по предложението, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на образователната институция, както и сградата или частта от нея, които са обект на интервенция, няма да бъдат преотстъпвани на друго лице, за период, не по-малък от 5 (пет) години след крайното плащане към Крайния получател.

3.Дава съгласие за осигуряване на необходимите средства в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.

4.Възлага на кмета на Община Хасково да сключи Споразумение за партньорство с ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр.Хасково, за целите на кандидатстване и изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 26 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!