Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №936 от 26.05.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №936

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 във връзка с чл.21, ал1, т.8 и т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и Условията за кандидатстване по Процедура за подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост, като за целта подаде проектно предложение с наименование: „Ремонт и рехабилитация на общежития към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, гр.Хасково, община Хасково“, ведно с изискуемите към него документи.

2. За предложения проект по т.1. ще бъде осигурена неговата устойчивост и общежитията към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, обект на интервенции по проекта, ще продължат да функционират като такива, както и същите няма да бъдат закрити за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател - Община Хасково.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 26 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!