Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №935 от 26.05.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №935

 

На основание чл.21, ал.1, т.8. и т.23 и ал.2, във връзка с чл.59, ал.1 и ал.2, т.6 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, и съгласно насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ по компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, Общински съвет – Хасково реши:

1. Одобрява приложения проект на споразумение за партньорство.

2. Дава съгласие Кмета на Община Хасково да сключи споразумения със Сдруженията на собствениците – крайни получатели, които са подали Заявление за участие в процедурата, ведно с всички документи към него, отговарят на изискванията на процедурата и на условията за допустимост по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“.

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет- Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 26 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!