Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №933 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №933

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.17 от ЗУТ, Общински съвет - Хасково

ОДОБРЯВА:

“Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I за гробищен парк, кв. 5 СИЗ, гр. Хасково“.

С плана за регулация се променят границите и площта на УПИ I за гробищен парк, като към него се присъединява територията на поземлени имоти №77195.102.8 и №77195.705.224 и се премахва съществуващата регулационна линия, проектирана по имотната граница между имот №77195.705.824 и 77195.102.8. Останалите граници на УПИ I не се променят. Урегулирането на новите територии е по имотни граници в условията на чл.17 от ЗУТ.

Проектните работи са отразени с кафяви линии и надписи в чертежа „Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I за гробищен парк, кв. 5 СИЗ, гр. Хасково“.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!