Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №932 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №932

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР, Общински съвет – Хасково дава съгласие за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, състоящо се в корекция на функционалното предназначение на сграда с идентификатор 77195.725.4.8 по КК на гр.Хасково.

Възлага на Кмета на Община Хасково осъществянето на дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!