Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №927 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №927

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за:

- Определянето на трасе за нуждите на „Евротранс 82“ ООД върху част от ПИ 77195.374.34 с НТП „полски път“, публична собственост на община Хасково.

- Изработване на ПУП и промяна на предназначението на част от ПИ 77195.374.34, необходими за изграждане на пътна връзка към ПИ 77195.341.12, собственост на възложителя „Евротранс 82“ ООД.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.3 от ЗКИР, Общински съвет – Хасково дава съгласие Възложителят „Евротранс 82“ ООД да проведе необходимите процедури по изменения в АГКК – Служба Хасково по отношение на промените в ПИ 77195.374.3, след представен протокол за оглед и съгласуван ТКП от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Горните процедури да се извършат от името и за сметка на „Евротранс 82“ ООД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!