Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №924 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №924

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6, и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за:

Изменение на плана за улична регулация на ул.„Шипка“. С изменението на уличната регулация, ширината на улицата да е повече от 3.50 м.

Изменение на плана за улична регулация на УПИ „за озеленяване“, кв.22 по плана на с.Стамболийски. С изменение на плана за регулация да се промени предназначението му „за жилищни нужди“ и уличнорегулационната граница към ул. „Шипка“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!