Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №920 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №920

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ, а при необходимост и парцеларни планове за Поземлен имот 77195.556.15 по КК на гр.Хасково, м. „Кемера“, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за обществено обслужване“ и изграждане на обект: „Сграда за обществено обслужване с жилищна част“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!