Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №919 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №919

 

1.На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково изразява предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на кабелна линия ниско напрежение в ПИ 77195.27.25 по КК на гр.Хасково с НТП „пасище, мера“.

2.На основание чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково изразява предварително съгласие за учредяване право на сервитут за изграждане на кабелна линия ниско напрежение в ПИ 77195.27.25 по КК на гр.Хасково с НТП „пасище, мера“.

Срок на предварителните съгласия: 12 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!