Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №918 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №918

 

1.На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково изразява предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на кабелна линия средно напрежение в имоти, собственост на общината: ПИ 75085.99.3 с НТП „нива“ и ПИ 75085.100.610 по КК на гр.Хасково с НТП „повърхностни води“.

Срок на предварителното съгласие: 12 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!