Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №917 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №917

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, сключени между Оператора „ВиК“ ЕООД – гр.Хасково и Асоциацията по ВиК – Хасково, чиито член е и Община Хасково, Общински съвет –Хасково реши:

1.Приема представените по списъка активи на Оператора „ВиК“ ЕООД – гр.Хасково, на стойност 69228.59 лв. без ДДС или 83074.31 лв. с ДДС.

2.Дава съгласието да се заведат по баланса на Община Хасково представените активи в приетия им стойностен вид, след приемането им с Решение на Общинския съвет и последващо подписване на приемо–предавателен протокол.

3.Община Хасково от името на кмета и главния счетоводител да подпишат приемо-предавателен протокол с оператора „ВиК“ ЕООД - гр.Хасково на предварително приетия от комисията по-горе посочен списък с активи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!